Hyppää sisältöön

Taitava pushailu vahvistaa suhdetta

Onnistunut push-viestintä voi parantaa huomattavasti käyttäjien aktiivisuutta ja olla merkittävää myös sovelluksen eliniän kannalta.

Aktiivisen käyttäjäryhmän vakiinnuttaminen on uudelle sovellukselle suuri haaste, ja tähän push-viestit eli sovelluksen lähettämät ilmoitukset ovat oiva apu. Localyticsin tutkimuksen mukaan pushailun sallineet käyttäjät avaavat sovellusta kolme kertaa aktiivisemmin kuin he, jotka eivät antaneet lupaa – ja mikä tärkeämpää, sovelluksen poistaminen on huomattavasti epätodennäköisempää, jos push-viestit on sallittu.

Mobiilimarkkinoinnin näkökulmasta tässä piilee ongelma: Push-viestien maine ei ole järin hyvä, ja ne on helppo mieltää sovellusten lähettämäksi spämmiksi. Hieman yli puolet käyttäjistä pitää pusheja turhina ja ärsyttävinä, ja tähän syyllisinä saattavat olla huonot pushailijat. Jo muutaman epäonnistuneen push-kampanjan uhriksi joutuminen jättää helposti käyttäjälle epämieluisan tunteen kaikkia push-viestejä kohtaan. Jos käyttäjä ei koe viesteistä olevan todellista hyötyä, miksi hän haluaisi vastaanottaa niitä?

Toisaalta pitää muistaa, että toinen puoli käyttäjistä mieltää pushailun hyödylliseksi ja myönteiseksi asiaksi, ja tästä on hyvä lähteä.

Mobiilimarkkinointi ei perustu arvauksiin ja fiiliksiin vaan analytiikkaan. Esimerkiksi A/B -testaus on tehokas tapa testata sovellusten sisäisten viestien ja pushien toimivuutta: testissä lähetetään erilailla muotoiltuja viestejä ja katsotaan, mitkä aiheuttavat käyttäjissä enemmän toimintaa. Käyttäjätutkimuksella saadaan tarkkaa tietoa, mikä sovelluksessa toimii ja mikä ei, ja näin sovellusta osataan myös kehittää oikeaan suuntaan.

Pushailijoiden kehittyessä onkin odotettavaa, että push-viesteistä tulee kaiken aikaa hyödyllisempiä ja arvokkaampia käyttäjälle. Kun käyttäjän tarpeista tiedetään yhä enemmän, pystytään niihin myös vastaamaan paremmin.

Hyvää pushailun ajankohtaan ja tyyliin liittyvää statistiikkaa löytyy esimerkiksi täältä.

Kömpelö pushailija saa helposti pakit

Yksi olennaisimpia hetkiä push-viestinnän onnistumiseen on lähestymisen ajoitus: Lupaa pitää kysyä oikeaan aikaan, ja tämä vaatii tilannetajua. Jos yrittää aloittaa pushailusuhteen huonoon aikaan ja saa käyttäjältä pakit, menettää tärkeän tilaisuuden. Luvan kysyminen tulee siis suunnitella tarkoin.

Sovelluksen käyttäjät ovat yksilöitä, joten heitä tulee myös pushailla personoidusti – tai vähintäänkin segmentoidusti. Tyypillisesti push-markkinointiin ei enää kuulu, että kaikille käyttäjille lähetetään tismalleen sama viesti samaan kellonaikaan. Tämän sijaan yksittäisten käyttäjien tarpeita ja toiveita pyritään ennakoimaan mahdollisimman tarkasti sen perusteella, mitä he tekevät sovelluksessa. Näin viesteistä on käyttäjälle mahdollisimman paljon hyötyä.

Liian innokas pushailija koetaan helposti riesaksi. Jo 2–5 push-viestiä viikossa saa lähes puolet käyttäjistä estämään pushailun, ja 6–10 viestiä viikossa saa peräti kolmasosan käyttäjistä poistamaan sovelluksen kokonaan. Tästä ei kuitenkaan suoraan voi päätellä, että pushailua tulisi harrastaa alle kaksi kertaa viikossa. Esimerkiksi Uutisvahti voi lähettää kymmenenkin push-viestiä päivässä, ja tämä on käyttäjille ok.

In-App Messageissa hurja potentiaali

Pushailun lisäksi moni sovellus kommunikoi käyttäjän kanssa in-app messageiden eli sovelluksen sisäisten viestien kautta. Sovelluksen sisäiset viestit tulevat näytölle sovelluksen ollessa käytössä, ja ehkä juuri tästä syystä niiden on avausprosentti huomattavasti parempi kuin pusheilla. Toisin kuin pusheja, in app messageita voi lisäksi tehdä houkuttelevammiksi onnistuneella visualisoinnilla.

Myös sovelluksen sisäisten viestien arvo on melkoinen – sisäisiä viestejä lähettävissä sovelluksissa käyttäjien säilyttäminen on helpompaa ja sovelluksia käynnistetään jopa 27 prosenttia useammin kuin sovelluksia, joissa sisäisiä viestejä ei ole.

Vaikka sovellusten sisäisillä viesteillä on pusheja helpompi saada käyttäjän huomio, täysin miinatonta maaperää niiden lähettely ei ole. Jos epäolennainen push-viesti on helppo mieltää sovelluksen spämmiksi, muistuttaa turha in-app message häiritsevää pop-upia.

Sovelluksen sisäisestä viestistä on hyvä tehdä sovelluksen visuaaliseen ilmeeseen sopiva ja mahdollisimman vähän mainosta muistuttava. In-app messageissa personointi saa yhä isomman roolin, kun viestejä voi automatisoida käyttäjän toimintojen mukaisesti olennaiseksi osaksi sovellusta.

Qvik on tehnyt push- ja in-app message -toimintoja useaan sovellukseen, auttanut asiakkaitaan hyödyllisten viestien suunnittelussa ja ajoituksessa sekä auttanut lukemaan viestien analytiikasta liiketoiminnalle hyödyllisiä kehitystarpeita.

Etsi