Hyppää sisältöön

Uusi kuluttajansuojalaki tarkentaa henkilötietojen tallennussääntöjä ja muuttaa maksutapojen listausta

Lokakuun alussa 2023 voimaan tulevat kuluttajansuojalain muutokset vaikuttavat verkkokauppiaiden toimintaan. Kuluttajansuojalaki suojelee kuluttajien oikeuksia ja varmistaa, että yritykset toimivat reilulla ja läpinäkyvällä tavalla.

Kuluttajansuojalakiin on tulossa muutoksia, jotka koskevat etämyyntiä, eli verkkokauppaa. Kun kuluttaja ostaa hyödykkeitä verkossa lakimuutoksen jälkeen, elinkeinonharjoittajan on esitettävä tarjolla olevat maksutavat sopimuksen tekemisen yhteydessä tietyssä järjestyksessä.

Järjestyksen on oltava seuraava:

  1. Maksutavat, joihin ei sisälly mahdollisuutta hakea tai käyttää luottoa taikka saada muuta maksunlykkäystä. Esimerkiksi verkkopankkimaksut.
  2. Maksutavat, joihin voi sisältyä mahdollisuus hakea tai käyttää luottoa tai saada muuta maksunlykkäystä. Esimerkiksi Paypal.
  3. Maksutavat, jotka merkitsevät luoton hakemista, käyttämistä tai muuta maksunlykkäystä. Esimerkiksi luottokortti- tai erämaksu.

Tämän lisäksi elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää mitään maksutapaa oletusvalintana. Laki koskee myös maksupalveluntarjoajia, luotonantajia ja muita elinkeinonharjoittajia.

Lakia henkilöllisyyden todentamisesta ja tietojen tallennuksesta tarkennetaan

Uudistettu kuluttajansuojalaki säätää kuluttajan henkilöllisyyden todentamista ja henkilötietojen säilyttämistä. Tämä näkyy esimerkiksi, kun kuluttaja ostaa verkossa hyödykkeitä ja valitsee maksutavan, jossa maksua ei suoriteta tilauksen yheydessa vaan myöhemmin.

Tällöin elinkeinonharjoittajan on todennettava kuluttajan henkilöllisyys käyttämällä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain tai maksupalvelulain vaatimukset.

Lisäksi tiedot, joiden perusteella kuluttajan henkilöllisyys on todennettu, on säilytettävä viiden vuoden ajan. Tietojen säilytykseen liittyviä vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta aina. Poikkeustilanteita ovat esimerkiksi, jos:

  • Maksutapaan sovelletaan maksupalvelulakia
  • Kuluttaja maksaa kauppahinnan sopimuksen mukaisesti tavaran vastaanottamisen yhteydessä
  • Palvelun suoritus tapahtuu muulla tavalla kuin etäviestimellä ja palveluntarjoaja tarjoaa maksun lykkäystä itse; tai
  • Kyseessä on hyödykkeen hankinta puhelinmyynnillä

Kuluttajansuojalain uudistusten tarkoituksena on parantaa kuluttajien oikeuksia ja turvata paremmin heidän henkilöllisyytensä etämyynnissä. Kuluttajan on hyvä tutustua tarkemmin uusiin säännöksiin ja ymmärtää omat oikeutensa ennen ostosten tekemistä.

Kuluttajansuojalaki suojelee epäoikeudenmukaisilta tai vilpillisiltä kaupallisilta käytännöiltä

Kuluttajansuojalain tarkoituksena on suojella kuluttajia ja varmistaa, että kuluttajilla on tietyt perusoikeudet ostaessaan tavaroita ja palveluita. Kuluttajansuojalaki tarjoaa kuluttajille muun muassa oikeuden saada oikeaa ja riittävää tietoa tuotteista ja palveluista, oikeuden peruuttaa sopimus tietyn ajan kuluessa sekä oikeuden reklamaatioon, jos tuote tai palvelu on viallinen tai ei vastaa odotuksia.

Lain tarkoituksena on myös edistää reilua kilpailua ja estää yrityksiä käyttämästä väärinkäytöksiä kuluttajien kustannuksella.

Kuluttajansuojalaki velvoittaa yrityksiä noudattamaan tiettyjä sääntöjä. Lain mukaan kauppiaan tulee tarjota kuluttajille tietoa sopimuksen ehdoista, noudattaa tiettyjä standardeja tuotteiden ja palveluiden laadun suhteen ja välttäää harhaanjohtavaa tai aggressiivista kaupankäyntiä. Myös luottokustannusten enimmäismäärä on määritelty laissa.

Kuluttajansuojalaki uudistui edellisen kerran vuoden 2023 alussa, jolloin laki laajennettiin koskemaan kotimyyntiä. Kotimyynnillä tarkoitetaan sopimusta, joka tehdään muualla kuin elinkeinoharjoittajan toimitiloissa.

Kuvitus: Aija Malmioja

Etsi