Hyppää sisältöön

Uusi Payment Gateway kehittää Postin digiliiketoimintaa ja tarjoaa helpompia maksukokemuksia

Yksi Postin suurimmista liiketoiminnallisista tavoitteista on johtaa Suomen e-commerce-kenttää oikeaan suuntaan. Jotta tämä onnistuu, maksamisen ja verkkopalveluihin kirjautumisen pitää olla käyttäjille vaivatonta ja Postilla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa analytiikan perusteella.

Postilla on 13 eri tilauskanavaa ja maksujärjestelmäintegraatiota, joista voi ostaa sähköisesti kaikkea palveluista postimerkkikokoelmiin ja paketointitavaroihin. Ennen Payment Gateway (PGW) -uudistusta järjestelmä oli hyvin monimutkainen ja vaikeasti hallinnoitavissa. Asiakkaalle tämä näkyi muun muassa epäyhtenäisenä käyttäjäkokemuksena: esimerkiksi tallennetujen maksukorttitietojen hyödyntäminen ollut mahdollista eri tilauskanavien välillä.

“Uudistus yhtenäistää Postin digipalveluiden ilmettä ja mahdollistaa palvelun personoinnin”, sanoo Postin Raine Westerholm.

“Asiakkaalle näkyy jatkossa vain yksi Posti, kun maksamiseen liittyvä toiminnallisuus yhtenäistyy. Toteutus on teknisesti joustava ja uusien maksutapojen lisääminen helpottuu, joten palvelut pysyvät myös paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.”

Posti uudistaa ja kehittää digipalveluitaan laajojen asiakaskyselyiden pohjalta. Tavoitteena on luoda palveluita, jotka aidosti auttavat asiakkaita pitämään arjen järjestyksessä. Tällä perusteella on toteutettu Omaposti-sovellus ja esimerkiksi sen laskunmaksupalvelu, jonka taustalla toimii Payment Gateway.

Qvik kehittää ja suunnittelee Postin kanssa yhteistyössä Omaposti-sovellusta sekä Postin maksukanavat yhdistävää pilvinatiivia Payment Gateway -ratkaisua.

Uusi PGW-ratkaisu tulee olemaan Postin kaikkien digipalveluiden taustalla ja sillä on merkittävä rooli palveluiden kolmessa tärkeimmässä osa-alueessa: kirjautumisessa, onboardingissa sekä maksuissa.

PGW tekee toimivan bisnesanalytiikan mahdolliseksi

Vaikka maksutapoja olisi kuinka runsaasti, Payment Gateway kerää tiedon yhteen standardoituun rajapintaan. Uudessa ratkaisussa Postin toiminnanohausjärjestelmään on vain yksi liittymä tilauskanavista. Tämä helpottaa finanssipuolen tarkkailua ja antaa Postin luoda digiliiketoiminnalleen toimivan analytiikan.

“Postin liiketoiminnan johtaminen lukujen valossa helpottuu, kun maksamiseen liittyvät tapahtumat on keskitty yhteenpaikkaan.”

Uutta digipalvelua kehittäessä ensimmäinen askel on asiakkaiden tarpeiden kartoitus. Tämä on kuitenkin vasta alkua: Vasta oikea käyttäjäanalytiikka paljastaa, toimiiko tuote toivotulla tavalla ja missä on parantamisen varaa. PGW:n avulla asiakkaiden maksukäyttäytymiseen perustuva data saadaan kerättyä ja analysoitua nykystandardien mukaisesti.

Legacy-järjestelmien kanssa on elettävä

Melkein neljäsataa vuotta vanha Posti on ehtinyt kokea digitalisaation kaikki vaiheet. Teknologian kehittyessä osa ratkaisuista vanhenee, ja nämä vanhat niin sanotut legacy-järjestelmät aiheuttavat digitaalisessa ympäristössä omat haasteensa.

“Päälle päin vanha teknologia ei näy, mutta konepellin alta löytyy aina jotain tunkattavaa.”

Postin Payment Gateway on Google Cloud Platformin päälle rakennettu pilvinatiivi ratkaisu, jossa on vpn-yhteydet (virtual private network) Postin konesaliin ja Omapostissa käytettävään AWS:ään.

“Yksinkertaistimme PGW:n avulla toiminnanohjausjerjestelmämme päälle rakentunutta rajapintoihin liittyvää monimutkaisuutta. Saimme irroitettua toiminnanohjausjärjestelmään omilla rajapinnoilla kytketyt tilauskanavat, maksupalvelutarjoajat ja liitettyä ne moderneilla API-rajapinnoilla PGW:hen.”

Uusien tilauskanavien kytkeminen tai uusien maksutapojen lisääminen tulee olemaan huomattavasti helpompaa, ja Postin palveluita voi jatkossa kehittää modernin teknologian ehdoilla legacy-järjestelmäehtojen sijaan.

Helppo maksaminen on yksi Postin digiliiketoiminnan peruspilareista. Uusi Payment Gateway mahdollistaa tämän ja paljon muuta.

Maksupalvelutarjoajan kilpailutus vaatii alan ymmärrystä

Posti kilpailutti PGW:tä varten maksupalvelutarjoajat (payment service provider, PSP). Kilpailutus maksupalvelutarjoajista on prosessina monimutkainen. Tarjousten vertailu teknisestä, asiakaskokemus- ja hinnoittelunäkökulmista asettaa omat hasteensa. Tarjousten vertailu on vaatii syvää tietämystä.

“Jotkut lyö yhtä könttähintaa, osa tarjoaa portaikkoa; osa laskee transaktiohintaa ja nostaa komissiota, osa toimii taas toisin päin. Samoin palveluiden taustalla oleva teknologia vaihtelee suuresti vaikuttaen palveluiden integrointiin ja lopulta myös asiakaskokemukseen. Tarjousten vertailu on erittäin haastavaa.”

Tärkeintä oli löytää maksupalveluntarjoaja, joka vastaa Postin maksamisen tarpeisiin kuluttajan näkökulmasta, myös tulevaisuudessa. Näitä tarpeita määriteltiin Qvikin järjestämässä sisäisessä työpajassa. Qvik auttoi Postia myös ymmärtämään PSP-vaihtoehtojen tekniset kyvykkyydet.

“Meillä oli tärkeää löytää palveluntarjoaja, joka on oikean tuntuinen ja mutkattomasti toimiva ja joka tarjoaa Omapostiin sopivan mobiili sdk:n eli software development kitin”, Westerholm sanoo.

“Tässä Qvikin tekninen asiantuntijuus ja markkinoiden yleislaajuinen ymmärrys auttoi päättämään, mihin suuntaan kannattaa lähteä.”

Qvik jatkaa yhteistyötä Postin kanssa sekä PGW:n kehityksessä ja ylläpidossa että OmaPostin suunnittelussa ja kehityksessä.

Etsi