Hyppää sisältöön

Nuorten tärkein uutislähde on some – mitä pitäisi tehdä, jotta se olisi Yle?

Käyttäjätutkimuksen mukaan nuorille suunnatussa uutispalvelussa tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sisältö, pinnalla olevat nuorten trendit, tuttuus ja mielikuva. Jotta uutinen on nuorelle kiinnostava, se on kerrottava nuoren näkökulmasta.

Olimme mukana tekemässä Ylen digitaalisten uutispalveluiden käyttäjätutkimusta, jossa selvitettiin, mitä mieltä 15–16-vuotiaat nuoret ovat Ylen nykyisistä uutispalveluista ja millaisia uutispalveluja he tarvitsisivat. Tutkimus oli osa Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan Beta-päiviä, ja sen mukaan Ylen uutispalvelut eivät nykyisellään vastaa nuorten kiinnostusta parhaalla tavalla.

Nuoret ovat Ylen digitaalisille uutispalveluille tärkeä käyttäjäryhmä, jonka tavoittaminen on ollut haastavaa. Ylen teettämästä kyselytutkimuksesta selviää, että sosiaalinen media on tällä hetkellä nuorten (18–24-vuotiaat) tärkein uutislähde. Se kerää päivittäin 70 prosenttia nuorista, kun keskiarvo kaikissa ikäryhmissä on 42 prosenttia. Kyselytutkimuksen perusteella on kuitenkin mahdotonta sanoa, kuinka iso osa sosiaalisessa mediassa vietetystä ajasta kuluu juuri uutissisällön parissa. Reutersin Digital News Report 2017 -tutkimuksen mukaan sosiaalista mediaa käytetään ensisijaisesti muuhun tarkoitukseen kuin uutisten seuraamiseen.

Perinteiset uutislähteet kilpailevat huomiosta muiden medioiden kanssa

Käyttäjätutkimuksen nuoret käyttävät keskimäärin kahdeksaa sovellusta päivittäin, vaikkakin lukema vaihteli oppilaiden välillä muutamasta sovelluksesta jopa kahteenkymmeneen. Tämä vastaa App Annien (2017) kansainvälistä raporttia, jonka mukaan mobiilikäyttäjä avaa päivittäin keskimäärin kymmenen sovellusta.

Jokaisella nuorella oli päivittäin käytössä Youtube, Instagram, Snapchat ja Whatsapp. Näitä neljää sovellusta yhdistää yksi teema: muut nuoret. Nuoria kiinnostaa ensisijaisesti, mitä muut nuoret tekevät ja mistä he puhuvat. Nuorten keskuudessa uutiseksi mielletään aikaisempaa laajempi joukko aiheita ja uutisia myös seurataan uusista kanavista. Esimerkiksi Youtuben Nousussa-lista ja Instagramin Etsi & Tutki -välilehti ovat nuorilla kovassa käytössä, ja näissä tulee toisinaan vastaan myös uutisaiheita.

Perinteisten välineiden suosio uutisten seuraamisessa on sitä alhaisempi, mitä nuorempaa yleisöä tarkastellaan. Käyttäjätutkimuksemme perusteella 15–16-vuotiaat nuoret eivät seuraa uutisia aktiivisesti. Niihin törmätään muun selailun lomassa sosiaalisessa mediassa tai niistä jutellaan kotona, koulussa ja kavereiden kanssa. Nuorille television rooli uutislähteenä on myös melko suuri, jos televisiouutisia seurataan nuoren kotona. Kun kysyimme nuorilta erityisesti uutisten seuraamiseen käytettävistä sovelluksista, saimme hajamainintoina Ilta-Sanomat, Facebookin, Youtuben, Redditin sekä Daily Mailin Snapchat-kanavan. Selainta käytetään uutisten ja tiedon etsimiseen, mutta edellisten lisäksi nuoret eivät osanneet mainita tiettyjä sivustoja.

Kuinka suuri osa nuorista seuraa uutisia lähes päivittäin?

 

Kuvakaappaus kouluterveyskyselyn tutkimuksesta, jossa selvitettiin mm. kuinka suuri osa 8. ja 9. luokkalisita, lukiolaisista, ammatillisen oppilaitoksen opiskeijoista seurasivat uutisia televisiosta, sanomalehdistä tai netistä lähes päivittäin kouluajan ulkopuolella 2017.

Nuoria puhuttelevat viihdyttävät ja omaa elämää koskettavat uutiset

Nuoret toivoivat heitä koskettavia ja hyvin taustoitettuja uutissisältöjä, jotka on kerrottu heitä puhuttelevalla tavalla. Ajankohtaiset tapahtumat ja ilmiöt, kuten Lauri Markkasen menestys tai luonnonkatastrofit, kiinnostavat nuoria yhtä lailla kuin vanhempaakin yleisöä. Samaistuttavat ja omaan elämään liittyvät aiheet, kuten sosiaalinen media, koulustressi tai harrastukset ovat nuorille erityisen kiinnostavia. Hauska ja viihdyttävä sisältö, kuten urheilu, julkkikset tai vitsiksi muodostunut Länsimetro puhuttelevat nuoria.

Viihteen merkitys nousee esiin myös Ylen teettämässä kyselytutkimuksessa, jonka mukaan 52 prosenttia 18–24-vuotiaista nuorista pitää viihdeuutisia erittäin tärkeänä osana uutissisältöjä. Mitä vanhempaa yleisö on, sitä vähemmän viihdeuutiset koetaan tärkeiksi – eläkeikäisillä vastaava luku on enää 7 prosenttia.

Nuoret haluavat tietää, mistä muut nuoret puhuvat. Youtuben Nousussa-listan ja Instagramin Tutki-listan tavoin myös uutispalveluiden Luetuimmat-lista kiinnostaa nuoria.

Nuoret kiinnostuvat helpoiten palvelusta, joka on jo valmiiksi tuttu tai suosittu. Sen lisäksi palvelusta tulisi olla mielikuva, että se tarjoaa jotakin erityistä juuri nuorelle. Yläkäsitteenä Yle tuntui nuorista etäiseltä ja vanhemmille ikäryhmille suunnatulta uutislähteeltä. Tämän mielikuvan muokkaamisessa auttaa kiinnostavan sisällön luominen ja personointi – esimerkiksi Yle Areena on onnistunut luomaan mielikuvan palveluna, josta nuoret löytävät kiinnostavaa sisältöä.

Pyysimme nuoria kokeilemaan Ylen olemassa olevia uutispalveluita Yle Uutisvahtia ja Yle.fi-sovellusta. Selkeä ulkoasu sekä sisällön personointimahdollisuudet saivat hyvää palautetta. Sisällöllisesti palvelut tarjoavat paljon yhteiskuntaan liittyviä uutisia, joiden aiheita tulisi käsitellä nuoria kiinnostavista näkökulmista ja taustoittaa tarkemmin.

Käyttäjätutkimus koostui neljästä workshopista, jotka järjestimme helsinkiläisissä peruskouluissa ja lukioissa. Niiden myötä tapasimme yhteensä 70 15–16-vuotiasta nuorta. Workshoppien aiheina olivat älypuhelimen päivittäinen käyttö, uutisten seuraaminen sosiaalisessa mediassa ja sovelluksissa, sekä kiinnostavat uutissisällöt.

Etsi