Hyppää sisältöön

Esimies, lopeta pomoilu ja luota tiimiisi

Itseohjautuva työskentely on ihmiselle luonnollisin tapa toimia, mutta monilla työpaikoilla menetelmä on vasta rantautumassa yleiseksi käytännöksi. Asennemuutos hyödyttää niin työntekijöitä kuin asiakastakin.

Autiolle saarelle joutunut ihmisjoukko ei jää odottamaan ohjeita ylemmältä taholta vaan päättää, mitä on viisainta tehdä, ja ryhtyy hommiin – tämä on ihmiselle tyypillistä käytöstä. Historian saatossa työkulttuuri kuitenkin kehittyi toiseen suuntaan, jossa pomot ja esimiehet sanelevat ohjeet ja muiden on tarkoitus vain toimia.

”Juuri tämä perinteinen työskentelymalli on se, mikä ihmisten pitää erikseen opetella”, sanoo Qvikin perustajaosakas Tuukka Puumala. ”Jos tiimiläiset saavat keskenään päättää työtavoistaan ilman välikäsiä, he ovat motivoituneempia ja kommunikointi asiakkaan kanssa on suoraviivaisempaa.”

Qvikillä itseohjautuvaan tiimityömalliin päädyttiin käytännön kautta. Yrittäjävetoisessa firmassa palkattuja johtajia ei ole koskaan ollutkaan, ja perustajat olivat etenkin alkuvaiheessa tiimeissä vahvasti mukana koodaamassa. ”Oli loogista, ettei mitään hierarkiaa ollut, vaan tiimissä päätti se, joka asiasta parhaiten tiesi”, Puumala sanoo.

Kun firma on kasvanut parista työntekijästä reilu neljäkymmentä ihmistä työllistäväksi yritykseksi, on toiminnan skaalautumista jouduttu miettimään. Miten firma voi organisoitua ilman, että tarvitaan eri tasoisia esimiehiä ja muodollisia johtajia pyörittämään toimintaa?

”Olennaisinta on varmistaa, että kaikilla säilyy sama tavoite ja että pelaamme samaan maaliin”, Puumala sanoo. Myös yrityksen johdon rooli tällaisessa työskentelytavassa on haastava. ”Pitää osata pysyä riittävästi irti tiimien projekteista ja vastuusta, mutta olla kuitenkin tavoitettavissa, jos apua tarvitaan.”

Itseohjautuvassa tiimissä kaikki oppivat toisiltaan

Jotta itseohjautuva työmalli toimii käytännössä, tulee tiimin dynamiikan olla kunnossa. Vaikka myös tiimien sisällä on monenlaisia työskentelytapoja, kukaan ei tee töitä yksin. Toimivan tiimityön pohja luodaan yksinkertaisilla asioilla.

”Meillä on hyvät rutiinit, selkeä fokus, tiivis yhteistyö ja läpinäkyvyys työssä – tiedämme siis myös, mitä muut tiimissä tekevät”, sanoo Qvikin visuaalinen suunnittelija Aija Malmioja. ”Lisäksi tiimin pitää aina olla valmis puhumaan asioista – silloin tiimi voi hyvin.”

Itseohjautuvassa mallissa tiimi räätälöi työskentelytapansa aina asiakkaan tilanteen mukaan eikä odota, että kaikkiin projekteihin sopisi sama tapa tai että sama työskentelytapa sopisi kaikille ihmisille.

”Pääasia että kaikki ymmärtävät, mitä eri roolit tiimissä tekevät”, sanoo Qvikin ohjelmistokehittäjä Tuomas Lahti. ”Kehittäjien on hyvä tuntea UX:n perusteet ja design-prosessi, ja samoin suunnittelijoiden on hyvä tietää, miten tuotteen koodaus toteutetaan.”

Lahti ja Malmioja työskentelevät samassa projektissa media-alan sovelluksen parissa. Kuten joustavan organisaation malliin kuuluu, samassa tiimissä on työntekijöitä myös asiakkaalta ja toiselta saman alan yritykseltä – kaikki sulassa sovussa. Tiiviissä yhteistyössä koko tiimi oppii toisiltaan kaiken aikaa.

”Mitä enemmän asiakas on mukana, sen parempi”, Malmioja sanoo. ”Silloin kommunikointi on nopeaa ja tuntuu, että teemme tuotetta yhdessä emmekä vain toimeksiantona.”

Itseohjautuvuus ja tehokas tiimityö ovat oivallisia keinoja murtaa kalkkiintuneita työskentelytapoja ja ehkäistä paljon parjattua vesiputousmallia, jossa päätökset ja määräykset valuvat yksisuuntaisesti johdolta alaisille.

Etsi