Hyppää sisältöön

Uusi vr.fi vihdoin ulkona! Saavutettavuus ja selkeä sisältö palvelevat kaikkia asiakkaita.

VR otti tänään virallisesti käyttöön uuden verkkosivunsa ja valmistautuu poistamaan vanhan “monsterin” kokonaan käytöstä. Verkkosivu-uudistus on VR:lle valtava projekti, joka on tuulettanut yrityskulttuuria myös sisäisesti.

VR otti tänään virallisesti käyttöön uuden verkkosivunsa ja valmistautuu poistamaan vanhan “monsterin” kokonaan käytöstä. Verkkosivu-uudistus on VR:lle valtava projekti, joka on tuulettanut yrityskulttuuria myös sisäisesti.

Fyysisessä maailmassa VR on ollut kaikelle kansalle saavutettava jo pitkään. Junat ja asemat on suunniteltu erityistarpeet huomioiden ja vammaisjärjestöt on otettu mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Nyt myös VR:n digipalvelut alkavat vastata paremmin yhtiön arvoja: tasavertaisuutta ja vastuullisuutta.

“Asemien uusi lippuautomaatti oli meidän ensimmäinen palvelu, jossa saavutettavuusajattelu oli tiiviisti läsnä jo suunnitteluvaiheessa”, sanoo VR:n digipalveluiden liiketoiminnasta vastaava Vanessa Lehtinen.

“Nyt julkaistu verkkosivu toimii lukulaitteella ja sitä voi käyttää, vaikka näkökyky olisi alentunut. Myös sivuston tekstisisällön uudelleenkirjoitus ja selkeämpi jaottelu on ollut uudistuksessa suuressa roolissa.”

Juuri voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi on ollut VR:lle tervetullut ja vauhdittanut uudistusten tekemistä. Saavutettavuus on huomioitu kaikissa VR:n uusissa digipalveluissa, vaikka VR ei ole viranomaistoimija eikä laki vielä velvoittaisi sitä noudattamaan direktiiviä.

Uusi vr.fi

“Yksityiskohtien tasolla olemme tosin joutuneet miettimään, mihin pisteeseen asti saavutettavuus on tällä hetkellä mahdollista toteuttaa”, Lehtinen sanoo. “Esimerkiksi nyt sivustoilta pystyy ostamaan esteettömästi lipun haluamastaan luokasta, mutta juuri tietyn paikan valitseminen vaunukartalta ei onnistu lukulaitteella.”

Saavutettava sisältö parantaa käytettävyyttä kaikille

Verkkosivuissa on saavutettavuuteen liittyvä mukava erityispiirre: Kun sivuston tekee yhteensopivaksi lukulaitteelle, sivusto nousee samalla vaivalla paremmin näkyviin myös hakukoneissa. Lukukoneoptimonti parantaa siis tiedon löydettävyyttä kaikille käyttäjille.

Myös riittävät nappikoot, kontrastit ja yksinkertainen käyttöliittymä helpottavat palvelun käyttöä, vaikkei erityistarpeita olisikaan.

“Johdonmukainen ja semanttinen kieli sekä koodin että käyttöliittymän tasolla helpottaa niin sokeaa, heikkonäköistä kuin diginatiivia”, sanoo Qvikin suunnittelija Jesse Ukkonen, joka on keskittynyt suunnittelutiimissä erityisesti vr.fi:n saavutettavuuteen ja käyttökokemuksen suunnitteluun.

“Saavutettavuus on lopulta aika helppo saada aikaan, jos se otetaan alusta asti huomioon suunnittelutyössä eikä sitä yritetä liimata vasta lopuksi valmiin palvelun päälle. Uuden vr.fi:n kanssa tämä onnistui nyt erityisen kivasti, sillä VR:n uutta visuaalista identiteettiä on hiottu samaan aikaan verkkosivujen suunnittelun kanssa ja kaikki elementit on tämän ansiosta voitu työstää suoraan saavutettavuutta tukeviksi”, Ukkonen sanoo.

uusi vr.fi

Uuden vr.fi:n design on tehty yhteistyössä Qvikin, Nordkappin sekä VR:n omien suunnittelijoiden kesken.

Verkkosivujen saavutettavuusasioissa on hyödynnetty lippuautomaatin suunnittelussa opittuja käytäntöjä sekä auditoitu saavutettavuusasiantuntijoita. Qvik oli suuressa roolissa lippuautomaatin suunnittelussa ja on ollut alusta asti mukana myös vr.fi -sivun uudistuksen suunnittelussa. Qvik on myös mukana uuden sivuston kehittäjätiimeissä sekä front-endin että back-endin puolella.

Vanhat tavat ovat sitkeässä – samoin vanhat verkkosivut

Vanhasta vr.fi:stä oli vuosien kuluessa tullut sisällöllisesti sekava ja teknisesti hutera, Flashin kaltaisia vanhentuneita ratkaisuja käyttävä sivusto. Kuten muidenkin VR:n digipalveluiden kohdalla, verkkosivu-uudistus on vaatinut uutta asennetta organisaatiotasolta lähtien.

“Verkkosivua ei voi tilata niin kuin veturia, että ‘yksi tällainen’, vaan digipalveluissa oman osaamisen taso ja ymmärrys kehityksestä ja designista pitää olla syvemmällä tasolla”, Lehtinen sanoo.

“Meillä verkkosivu-uudistus on muuttanut sisäistä suhtautumista digitaalisiin palveluihin. Olemme opetelleet johtamaan työtä ja tiimejä itse ja selkeyttäneet kehitettävien palveluiden rooleja. Matkalle on mahtunut myös paljon kokeiluja ja epäonnistumisia.”

VR:n sivuston ja verkkokaupan rakentaminen vaatii myös suuren määrän kehittäjätyötä. Kyseessä ei ole vain ostoputki ja verkkosivu, vaan uudenlaista palvelua tarjoava myyntijärjestelmä, johon jokainen lipputuote pitää luoda erikseen. Lipuilla on kytköksiä esimerkiksi konduktöörien laitteisiin ja asiakaspalveluun, ja kaikkien kytkösten pitää toimia.

“Kaikki VR:n digituotteita kehittävät front-end -tiimit tekevät keskenään yhteistyötä, jotta integraatio VR:n taustajärjestelmien kanssa sujuisi mahdollisimman vaivattomasti ja teknisen velan määrä pysyisi minimissä”, sanoo Ilkka Nyholm, Qvikin vahvistus vr.fi:n front-end -tiimistä.

“Tavoitteena on, että taustajärjestelmään rakennettavat toiminnot sopisivat suoraan kaikkiin digipalveluihin, eikä niin, että esimerkiksi mobiilille ja webille tarvitsisi luoda taustajärjestelmään erillinen peruutusturva.”

Vanhasta verkkosivusta ei ole vielä kokonaan päästy eroon, vaan osa lipputuotteista pitää vielä ostaa vanhan ostoputken kautta. Ketterän kehityksen tavoin uutta verkkosivua parannetaan pala kerrallaan ja yhteyksiä vanhaan verkkokauppaan nipsitään sitä mukaan pois.

Uusi vr.fi on VR:n omien asiantuntijoiden sekä monien toimittajien yhteistyön tulos. Erityiskiitos kavereillemme Futuricella, Luotolla, Nordkappilla ja Netlightilla!

Lisää luettavaa

Etsi