Hyppää sisältöön

Kysely: Viidesosa suomalaisista vähät välittää puhelimensa merkistä

Huomattavan moni suomalainen ei ole uskollinen matkapuhelimensa merkille. Lähes joka viides ei valitse puhelintaan merkin perusteella vaan muilla kriteereillä, paljastaa tuore, valtakunnallinen kyselytutkimus.

Huomattavan moni suomalainen ei ole uskollinen matkapuhelimensa merkille. Lähes joka viides ei valitse puhelintaan merkin perusteella vaan muilla kriteereillä, paljastaa tuore, valtakunnallinen kyselytutkimus. Yksi puhelinmerkki erottuu selkeästi muista käyttäjien uskollisuuden suhteen.

Suomalaisilla kuluttajilla on läheinen suhde matkapuhelimiinsa. Selkeä enemmistö on ainakin jonkin verran uskollisia käyttämälleen puhelinmerkille. Toisaalta lähes joka viides (18,3%) ei anna puhelimen merkin vaikuttaa ostopäätökseensä mitenkään.

Syyskuun lopussa teettämämme kyselytutkimuksen mukaan merkkiuskollisuus on yleistä erityisesti iPhone-käyttäjien keskuudessa. Kysely edustaa suomalaista aikuisväestöä.

– Teettämämme kyselyn mukaan iPhonea käyttävät ovat erityisen uskollisia puhelinmerkille. Heistä peräti 54 prosenttia ostaa aina samanmerkkisen puhelimen. Apple-uskollisuus on vahvaa etenkin nuoremmissa ikäluokissa, Qvikin toimitusjohtaja Lari Tuominen sanoo.

Huawei-käyttäjät iPhone-käyttäjien vastakohta?

iPhone-käyttäjien vastakohta ovat Huawei- ja Honor-käyttäjät, joista joka kolmas ei ole lainkaan uskollinen puhelinmerkille. Huawein omistavista uskottomia on 30 prosenttia ja Honor-käyttäjistä 31 prosenttia.

– Toisaalta kyselyvastauksista käy ilmi, että Huawein ja Honorin sekä myös Oneplussan ja Nokian hinta-laatu-suhdetta arvostetaan. Erityisesti Nokian puhelimista uskolliset käyttäjät pitävät edelleen. Tähän on varmasti historiallisia syitä, Tuominen kertoo.

Lähes neljä kymmenestä kaikista matkapuhelimen omistajista (39,8%) voisi vaihtaa nykyisin käyttämänsä puhelinmerkin toiseen, jos vaihtoehtoisessa merkissä olisi parempia ominaisuuksia kuten enemmän muistia, parempi näyttö, pidempi akun kesto tai parempi kamera.

– Vaikka matkapuhelimen hankintapäätöksessä tunteilla voi olla suuri rooli, suomalainen kuluttaja on myös rationaalinen ja harkitseva. Tämän kyselyn mukaan leiriä vaihdetaan herkästi, jos esimerkiksi laitteen ominaisuudet tai toisen merkin hinta-laatusuhde vaikuttavat paremmalta.

Hinta-laatusuhde ja helppokäyttöisyys tärkeää

Tutkimustulokset todistavat, että suomalainen on puhelinmerkin suhteen hintatietoinen kuluttaja. Lähes 60 prosenttia (59,6 %) vastaajista kertoo, että voisi harkita toisen laitevalmistajan puhelinta, jos toisessa merkissä olisi selkeästi parempi hinta-laatusuhde.

Useampi kuin joka viides (22,8%) voisi harkita merkin vaihtamista helppokäyttöisyyden takia. Sen sijaan puhelimen ulkonäkö vaikuttaa vain harvan ostopäätökseen. Se olisi syy vaihtoon alle viidelle prosentille vastaajista.

Suomalainen jämähtää tuttuun merkkiin

Puhelinmerkin vaihtamista hidastava tärkeä syy on tapa ja tottumus. Lähes neljä kymmenestä suomalaisesta (37,1 %) suosii samanmerkkistä puhelinta koska on tottunut käyttämäänsä merkkiin.

– Kun kuluttaja on oppinut käyttämään tietyn merkkistä puhelinta ja käyttöjärjestelmää, ei siitä haluta luopua. Toisen merkin ja mahdollisesti käyttöjärjestelmän opettelu ei houkuttele. Merkittävä syy pysyä nykyisessä merkissä on, että siihen on syntynyt tunneside. Lähes puolet eli peräti 48,5 prosenttia suomalaisista yksinkertaisesti pitää nykyisestä puhelinmerkistään, Tuominen kertoo.

Tottumus ja tunneside ovat iPhone-käyttäjillä vielä vahvemmassa roolissa kuin muilla. iPhonea käyttävistä tasan puolet (50%) ei halua vaihtaa puhelinmerkkiä koska pitää nykyisestä merkistään, ja hieman useammalla iPhonen käyttäjällä (52%) vaakakupissa painavat ensisijaisesti tapa ja tottumus.

Laitteen vaihtoon liittyvät huolet vaikuttavat noin joka kymmenennen vaihtohalukkuuteen. Hieman useampi kuin kymmenesosa suomalaisista (10,2 %) pysyttelee tutussa merkissä koska on huolissaan, ettei osaa ottaa käyttöön uutta puhelinta. Lähes yhtä moni (9,0 %) pelkää tietojensa hukkuvan, jos vaihtaa merkkiä.

Tutkimme suomalaisten puhelinmerkkien valintasyitä syyskuun lopussa valtakunnallisella kyselytutkimuksella. Sähköiseen kyselyyn vastasi 1000 henkilöä, jotka ovat 18–75-vuotiaita. Vastaajista puolet oli miehiä ja puolet naisia, ja otos edustaa suomalaista aikuisväestöä. Sähköisen kyselytutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttia. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Bilendi.

Kuvitus: Aija Malmioja

Etsi