Hyppää sisältöön

Joulurauhaa notifikaatiotulvalta! Häiriötön teknologia haastaa tapaamme suunnitella

Häiriöttömän teknologian suunnittelussa käyttäjän huomio nähdään ehtyvänä luonnonvarana, jota ei saa kuluttaa turhaan. Riippuvuuden sijaan on tärkeämpää luoda palveluita, jotka parantavat käyttäjän arkea.

“Ihmisen huomion ylikuormitus on suurin nykyteknologiaa kohtaava pullonkaula ja samalla vahvin argumentti häiriöttömän teknologian puolesta”, toteaa antropologi ja UX-suunnittelija Amber Case.

Reilu viidennes suomalaisista arvioi käyttävänsä puhelintaan liikaa. Laitteet kulkevat mukanamme aina työpaikoilta WC-tiloihin ja makuuhuoneeseen. Puhelimeen kehittyy helposti riippuvuus, joka vie huomiomme kesken työpalaverin, elokuvan, ruokailun tai kiinnostavankin keskustelun. On vaikeaa olla vilkuilematta puhelinta tai huomaamatta joka tuutista puskevia notifikaatioita – ellei ole itse rajoittanut ilmoitusten määrää.

Ratkaisu ongelmaksi asti nousseeseen notifiikaatiotulvaan on häiriötön teknologia.

Häiriöttömän teknologian lisäarvo niin yritykselle kuin käyttäjälle syntyy käyttäjän henkilökohtaisten päämäärien tukemisesta ja käyttäjän arjen todellisesta helpottamisesta, ei hänen huomionsa tavoittelusta.  Kyse on myös uudenlaisesta lähestymistavasta interaktioiden suunnitteluun.

Yksi tapa arvioida palvelun häiriöttömyyttä on kysyä, miksi palvelun äärelle palataan ja mitä sillä saavutetaan. Jos tuotteen menestymisen takaa ensisijaisesti se, että sen ympärille muodostuu tapoja ja että sen äärelle palataan esimerkiksi FOMO:n pakottamana, ei tuote palvele käyttäjää aidosti. Häiriöttömän teknologian käyttämistä sen sijaan jatketaan, koska se todella helpottaa käyttäjän elämää.

Aika on rahaa, mutta kuinka sitä mittaisi?

Aika on datan ohella tietoyhteiskunnan uutta valuuttaa. Häiriöttömän teknologian valtti kuluttajamarkkinoilla piileekin juuri ajan säästämisessä. Käyttäjiä häiritsevillä palveluilla voidaan päästä lyhyen aikavälin tuloksiin lähettämällä runsaasti notifikaatioita ja koukuttamalla käyttäjä hetken tyydytystä tuovilla sisällöillä, mutta tämä tyyli ei ole kestävä etenkään huomiosta taistelevan trendin yleistyessä. Lopulta käyttäjää kuitenkin kiinnostaa vain, miten sovellus tekee hänen päivästään paremman.

Tuotteen tai palvelun menestystä mitataan usein ruutuajan, klikkausten tai muun sitoutumisen kautta. Vaarana on sortua turhamaisuusmittareihin: tiheä vierailuväli tai nopea piikki liikevaihdossa ei välttämättä kerro, onko sovellus onnistunut auttamaan käyttäjää.

Perinteistä käyttäjälähtöisyyttä voidaan soveltaa myös häiriöttömän teknologian mittauksessa: joka tapauksessa keskiössä on käyttäjä, jonka tarpeita pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin. Häiriöttömän teknologian arvoja voivat kuitenkin olla myös esimerkiksi huomion tai ajan säästö tai tuotteliaisuus ja oppiminen. Tämä asettaa analytiikalle uusia haasteita.

Vastuullinen suunnittelija antaa vallan käyttäjälle

Terveiden ja pitkäkestoisten asiakassuhteiden vaaliminen on yhä tärkeämpää yhteiskunnassamme, jossa hoidamme niin terveytemme seuraamisen kuin ihmissuhteiden solmimisen mobiililaitteilla. Vahva asiakassuhde rakentuu hyvin suunniteltujen palveluiden varaan.

Suunnittelijan on mahdoton määritellä palvelulle notifikaatioasetuksia, jotka palvelisivat samaan aikaan kaikkia käyttäjäryhmiä. Käyttäjien toiveet voivat muuttua ja ilmoitusten painotusta voi olla tarve säätää. On siis tärkeää antaa käyttäjälle valta ja mahdollisuus helposti personoida tuotetta siten, että se vastaa juuri hänen käsitystään häiriöttömyydestä tai yleensä hyvästä käyttökokemuksesta.

Suunnittelijalla on vapaus ja vastuu määritellä, mitä mahdollisuuksia käyttäjälle tarjotaan. Esimerkiksi Uutisvahdissa voi ilmoittaa omat kiinnostuksen kohteet ja saada niiden pohjalta itselle relevantteja uutisia. Myös rikastetuilla notifikaatioilla voidaan parantaa käyttäjäkokemusta.

Lue lisää häiriöttömästä teknologiasta opinnäytetyöstäni, Häiriötön teknologia suunnittelutyössä.

Etsi