Skip to content

Omvandla dina osäkerheter till säkerheter.

För att uppnå lönsamhet krävs en stark affärsidé, intelligenta modeller för kostnadsberäkning och ett öppet, datadrivet ledarskap.

Förvandla osäkerheter till klarheter och ta reda på vad som är möjligt i fråga om bestämmelser och vilka affärsidéer som är värda att utforska. Våra rådgivare hjälper dig att hitta den optimala inriktningen för din framtida verksamhet.

Omvandla dina osäkerheter till säkerheter.

Qviks rådgivningstjänst hjälper dig att slå konkurrenterna.

Teknikstrategi

Se till att nästa tjänst utvecklas med de mest kostnadseffektiva och flexibla teknikvalen för dina kunders och ditt företags nuvarande och framtida behov.

Affärsdesign

För att fatta lönsamma affärsbeslut måste du förstå din nuvarande situation och framtida möjligheter. Affärsdesign säkerställer att bra idéer leder till goda affärer och tillväxt över tid.

Rådgivande autentisering

Varje smidigt autentiseringsförfarande bygger på en mängd olika autentiseringsmetoder, från stark autentisering till SSO. Autentisering är en viktig del av kundupplevelsen, säkerheten och anpassningen av din tjänst.

Konsulttjänster för lojalitet

Moderna kundlojalitetsprogram är integrerade i en välskött och omfattande kundupplevelse. Vid det här laget förväntar sig dina kunder digitaliserade program som är skräddarsydda efter deras behov.

Känn din kund

Inför en introduktionsprocess som följer alla bestämmelser och som säkerställer att du vet vilka dina kunder är. Med automatiserad introduktion kan du säkerställa effektivitet och service av hög kvalitet.

Konsulttjänster för betalningar

Vår expertis omfattar allt från PSD2 till marknadsplatser och lösningar för betalningsgateway för handel i flera kanaler. Med rätt betalningslösningar kan du göra besparingar och se till att din verksamhet kan anpassas till nya betalningsmetoder och prenumerationsbaserade modeller.

Qvik’s advisory services drive Qviks rådgivningstjänster ökar lönsamheten och hjälper dig att sänka kostnaderna.

​​Successful consumer services are built on expertise and Framgångsrika konsumenttjänster bygger på expertis och välgrundade beslut. Våra rådgivningstjänster gör dig framtidssäker.

Mer information

Sök