Skip to content

Skaffa dig en tydlig bild av konsumenterna och affärsmiljön.

Det behövs två typer av information för att skapa framgångsrika tjänster: affärsinsikt och konsumentinsikt.

Om du gör ordentliga efterforskningar kan du bekräfta dina beslut innan du åtar dig nya eller utökade erbjudanden. Affärsinsikt avslöjar hur ett konsumentföretag kan fungera lönsamt, medan konsumentinsikt hjälper dig att ta reda på hur du kan engagera användarna och hjälpa dem på det sätt som de förväntar sig.

Grunda dina beslut på kunskap

Vi analyserar din affärspotential med hjälp av sekundärforskning och olika analysverktyg. När det gäller konsumentinsikter fokuserar vi på dina befintliga och potentiella kunder genom att utforma och genomföra ny forskning inom allmänna eller specifika konsumentpopulationer.

De bästa tjänsterna grundar sig på forskning

Konsumentinsikt

Få kvantitativ konsumentforskning av hög kvalitet och kvalitativa användarintervjuer, användarobservationer och etnografisk forskning som hjälper dig att förstå dina kunder och deras preferenser och behov.

Affärsinsikt

Uppdatera dina affärskritiska kunskaper. Utveckla din affärsidé med tillförlitliga analyser av konkurrensen, branschen och nya trender.

Hämta vår senaste undersökning om trender i konsumenternas beteende.

Mer information

Sök