Skip to content

Qviks sekretesspolicy

Uppdaterad den: 27.6.2019

1) Personuppgiftsansvarig

Qvik Oy

Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki

+358 20 7354 35

info@qvik.com

2) Kontaktperson för registerfrågor 

Jari Lindholm

Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki

privacy@qvik.com  

3) Registrets namn

Kund- och marknadsföringsregister

4) Vad är syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter?

Syftet med behandlingen av personuppgifter är:

 • tillhandahållandet och utvecklingen av våra produkter och tjänster
 • att uppfylla våra avtalsenliga, och andra, löften och skyldigheter
 • att vårda kundrelationen
 • att analysera och profilera en kunds eller annan registrerads beteende
 • elektronisk direktmarknadsföring
 • riktad reklam i våra och andras onlinetjänster

Vi använder automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) för att identifiera personliga profiler, beteende på nätet, ålder och konsumentvanor. Vi använder denna information för att till exempel rikta marknadsföringen och utveckla våra tjänster.

Grunden för behandlingen av personuppgifter är vårt legitima intresse baserat på kundrelationen och/eller annan relevant koppling, för att fullgöra ett avtal och samtycke.

5) Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter om våra kunder eller andra registrerade i samband med kund- och marknadsföringsregistret:

 • Grundläggande information om den registrerade, t.ex. namn*, födelsedatum, kundnummer, användarnamn och/eller annan identifierare, lösenord och önskat språk.
 • Kontaktinformation om den registrerade, t.ex. e-postadress, telefonnummer och adress.
 • Information om företaget och företagets kontaktpersoner*, t.ex. företags-ID, namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonerna.
 • Eventuella förbud och samtycken till direktmarknadsföring.
 • Information om deltagarna i evenemang och eventuell information om evenemanget, t.ex. specialkost.
 • Information om kundrelationen och avtalet, t.ex. tidigare och nuvarande avtal och beställningar, användarprofiler som skapats utifrån kundrelationen, samtalsinspelningar, korrespondens med kunden/den registrerade och andra kontakter, cookies och uppgifter som rör användningen av dem.
 • Annan eventuell information som samlats in med den registrerades samtycke.
 • Information om besökare och användning av webbplatsen, t.ex. information som lagras med cookies (små textfiler som lagras av en användares webbläsare på en användares enhet) som används för att samla in information om användning och webbsökning, annonser som har visats och information om klick, sidan som användaren gick från till vår webbplats, enhetsmodellen, den unika enhets- och/eller cookieidentifieraren, kanalen för datainsamling (webbläsare, mobilwebbläsare, applikation), webbläsarversionen, IP-adressen, sessions-ID, tid och varaktighet för sessionen samt skärmupplösning och operativsystemet. Läs vår separata cookiepolicy och användningen av cookies här.
 • Information om användningen av sociala medier, t.ex. uppgifter tillgängliga via gemenskapsgränssnitt. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser och knappar för att dela publikationer (t.ex. Twitter och LinkedIn) som inte direkt arbetar för Qvik. Dessa webbplatser, tjänster eller applikationer kan placera sina egna externa cookies på användarens dator för att samla in data. Dessa externa tjänsteleverantörer har egna sekretesspolicyer för sina cookies, som förklarar hur och i vilket syfte de hanterar personuppgifter. För att bättre förstå deras sekretessrutiner rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicyer. Till exempel: LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy och Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

Det är obligatoriskt att lämna personuppgifter som är markerade med en asterisk * för vårt avtal och/eller vår kundrelation. Utan nödvändig information kan vi inte tillhandahålla produkten och/eller tjänsten.

6) Varifrån får vi uppgifter?

Vi får information främst från följande källor: dig själv, folkbokföringen, myndigheter, kreditupplysningsföretag, leverantörer av kontaktinformationstjänster och andra liknande tillförlitliga källor.

För de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande kan personuppgifter också samlas in och uppdateras från offentligt tillgängliga källor och baserat på information som erhållits från myndigheter eller andra tredje parter inom ramen för gällande lagar och förordningar. Sådan uppdatering av uppgifter sker antingen manuellt eller automatiskt.

7) Vem lämnar vi ut uppgifter till och överför vi uppgifter utanför EU eller EES?

Vi lämnar inte ut uppgifter från registret till externa parter.

Vi använder underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vi har lagt ut IT-hanteringen och automatiseringen av marknadsföring på en extern tjänsteleverantör som lagrar personuppgifterna på sin administrerade och säkra server.

Vi överför personuppgifter utanför EU/EES. När personuppgifter behandlas utanför EU/EES ser vi till att underleverantören har åtagit sig att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler och/eller omfattas av Privacy Shield-systemet.

8) Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem?

Endast de av våra anställda som i och med sitt arbete har rätt att behandla kunduppgifter har rätt att använda systemet med personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet. Uppgifterna samlas i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta lokaler och kan endast nås av vissa personer som utses i förväg.

Vi uppskattar regelbundet behovet av datalagring med hänsyn till gällande lagstiftning. Dessutom vidtar vi rimliga åtgärder för att se till att inga oförenliga, inaktuella eller felaktiga personuppgifter lagras i registret med hänsyn till syftet med behandlingen. Vi korrigerar eller raderar sådana uppgifter utan dröjsmål.

9) Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns i registret om dig själv och att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Om du har tillgång till dina uppgifter kan du redigera dem själv. I den mån behandlingen grundar sig på samtycke har du också rätt att återkalla eller ändra ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skedde före återkallandet.

Du har rätt att invända mot eller begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas och att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Av skäl som rör din särskilda situation har du också rätt att invända mot annan behandling när den rättsliga grunden för behandlingen är legitimt intresse. I samband med din begäran ska du ange den specifika situation som ligger till grund för att du invänder mot behandlingen. Vi kan endast vägra begäran om invändning på rättsliga grunder.

10) Vem kan du kontakta? 

All kontakt och alla begäranden som rör denna sekretesspolicy ska lämnas in skriftligen eller personligen till den person som nämns i avsnitt två (2).

Sök