Skip to content

Qvik Oy – Användarvillkor

Senast uppdaterad den 9.5.2019

Dessa användarvillkor (”villkor”) reglerar din användning av webbplatsen https://qvik.com/ (”webbplatsen”) som drivs av Qvik Oy, ett aktiebolag som är vederbörligen etablerat och existerar enligt finsk lag och som har sin huvudadress på Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsingfors, FINLAND (nedan kallat ”Qvik”). Användningen av webbplatsen regleras också av Qviks sekretesspolicy som finns på https://qvik.com/privacy-policy/ och som infogas här som referens.

Genom att gå in på och använda denna webbplats godkänner du dessa villkor. Använd inte denna webbplats om du inte godkänner alla dessa villkor.

1. Din rätt till användning

Du har rätt att använda webbplatsen endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får även använda och distribuera nödvändiga mindre utdrag från Qviks sidor för att tillhandahålla direktlänkar till sidorna eller länkar via internetsöktjänster. All annan typ av användning, återgivning, översättning, anpassning, sammanställning, annan ändring, distribution eller lagring av webbplatsen i någon form och på något sätt, helt eller delvis, utan Qviks skriftliga tillstånd är förbjuden.

2. Inga garantier

Qviks webbplats tillhandahålls i befintligt skick och utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för att dessa sidor är korrekta, exakta, tillförlitliga eller tillgängliga eller liknande. Qvik garanterar inte att dessa sidor eller den server som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Qvik förbehåller sig rätten att när som helst justera webbplatsen eller upphäva tillgången till den. Qvik tar inget ansvar för material som skapats eller publicerats av tredje part som är tillgängligt via en länk på Qviks webbplats.

Under inga omständigheter, inklusive men inte begränsat till vårdslöshet, ska Qvik eller någon av dess direktörer, befattningshavare eller anställda vara ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga skador eller följdskador som uppstår till följd av användningen av, eller oförmågan att använda, denna webbplats.

3. Immateriella rättigheter

Qviks företagsnamn, företagslogotyp och Qviks produktnamn, inklusive Qviks visuella design, är varumärken som tillhör Qvik.

Webbplatsen, inklusive innehållet samt urvalet och sammanställningen av innehållet på varje enskild sida, samlingen av sidor och data eller annat material som är tillgängligt via sidorna och alla immateriella rättigheter till dessa, ägs helt och hållet av Qvik (dvs. Qvik Oy, dess dotterbolag och filialer) eller dess licensgivare. Med ensamrätt om inget annat anges.

4. Tillämplig lag och tvistlösning

Alla tvister som rör webbplatsen avgörs av tingsrätten i Helsingfors, Finland, i enlighet med Finlands lagar.

5. Ändringar av villkoren

Qvik förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter eget gottfinnande. Du måste läsa dessa villkor från tid till annan för att se om det finns några ändringar.

6. Kontakt

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss på

Tuukka Puumala

c/o Qvik Oy
Urho Kekkosen katu 5C
00100 Helsinki
Puh. 020 735 4355
Email: förnamn.efternamn@qvik.fi

Sök